Subscription Required

برای مشاهده این درس نیاز به خرید اشتراک دارید.

با خرید اشتراک به قابلیت نمایش آنلاین و دانلود بیش از 1500 جلسه آموزشی منتشر شده در وبسایت Laracasts دسترسی خواهید داشت.

درس قبلی
Make a Single Game Page Responsive

Make a Single Game Page Responsive

Make a Single Game Page Responsive

قسمت 5
درس بعدی

درباره این درس

Next, we'll use Tailwind and its CSS grid responsive helpers to make the page for a single game responsive.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: