درس قبلی
Style a Single Game Page with Tailwind

Style a Single Game Page with Tailwind

Style a Single Game Page with Tailwind

قسمت 4
درس بعدی

درباره این درس

Next up, we'll move on to styling the single game page that shows various details of a game.

 

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: