دوره آموزشی 128 دوره آموزشی
جلسه ویدیویی 1840 جلسه ویدیویی
ساعت آموزش 316 ساعت آموزش

مهارت های پیشرفته برای برنامه نویسان وب

30 دوره
236 جلسه ویدیویی
42 دوره
801 جلسه ویدیویی
18 دوره
205 جلسه ویدیویی
19 دوره
253 جلسه ویدیویی
9 دوره
75 جلسه ویدیویی

دنبال یادگیری کدوم تکنولوژی هستی؟

با استفاده ویدیو های laracast تکنولوژی دلخواهتون رو به صورت کامل یاد بگیرید.

لاراول
متوسط

لاراول 6 از پایه

In this series, step by step, I'll show you how to build web applications with Laravel 6. We'll start with the basics and incrementally dig deeper and...

نمایش

آموزش Vim

There's a reason why, after decades, countless developers still prefer Vim as their code editor of choice. That many people can't be wrong, right? In...

نمایش
پی اچ پی
متوسط

ساخت برنامه های خط فرمان

In this series, we'll learn how how to build command-line apps from scratch, using Symfony's excellent console component. In no time, you'll be whippi...

نمایش

آموزش CSS Grids

The new CSS Grid spec offers unprecedented control when it comes to constructing layouts and components. In fact, this level of power and flexibility...

نمایش

آموزش حرفه ای Sublime

If you intend to dedicate a career to web development, shouldn't you, in the process, harness every ounce of your code editor? In this series, I'll sh...

نمایش
پی اچ پی
متوسط

روش ها

It's cool, we all hit road blocks from time to time. Have a web-related question that could be solved in ten minutes or less as a video? If so, tweet...

نمایش

آخرین مطالب وبلاگ

لاراول نسخه 7.16.0 منتشر شد

لاراول نسخه 7.16.0 دز تاریخ 16/06/2020 منتشر شد. تغییرات اعمال شده در نسخه جدید به صورت زیر می باشد:

لاراول نسخه 7.5.0 منتشر شد

لاراول نسخه 7.5.0 دز تاریخ 07/04/2020 منتشر شد. تغییرات اعمال شده در ت...

پکیج Cashier نسخه 11

به اطلاع شما می رسانیم که نسخه 11 پکیج Cashier منتشر گردیده است. این نسخه شامل پیاده سازی "اشتراک چند حالته" می باشد که مشابه ویژگی جدید "نرخ مالیات" در پکیچ Stripe است.

لاراول نسخه 7.4.0 منتشر شد

لاراول نسخه 7.4.0 در تاریخ 2020-03-21 منتشر شد. تغییرات ایجاد شده روی این نسخه به صورت زیر می باشد.

تغییر نام AirLock به Sanctum

به علت بروز اختلاف در علائم تجاری، نام پکیج Airlock به Sanctum تغییر پیدا کرد. همچنین اولین نسخه این محصول نیز در ریپازیتوری اختصاصی منتشر شده است. برای نصب نسخه جدید می توانید با استفاده از composer دستورات زیر را اجرا نمایید...

لاراول نسخه 7.2.0 منتشر شد

لاراول نسخه 7.2.0 در تاریخ 2020-03-17 منتشر شد. تغییرات ایجاد شده روی این نسخه به صورت زیر می باشد..