Subscription Required

برای مشاهده این درس نیاز به خرید اشتراک دارید.

با خرید اشتراک به قابلیت نمایش آنلاین و دانلود بیش از 1500 جلسه آموزشی منتشر شده در وبسایت Laracasts دسترسی خواهید داشت.

درس قبلی
Refactoring to Blade Components

Refactoring to Blade Components

Refactoring to Blade Components

قسمت 12
درس بعدی

درباره این درس

In this lesson, we'll leverage Blade components to remove any repeated code from our views.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: