درس قبلی
The Example MySQL Database

The Example MySQL Database

The Example MySQL Database

قسمت 1
درس بعدی

درباره این درس

Before we begin, let's import an example MySQL database to toy around with. We'll use the popular Sakila database, available on MySQL's main website.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: