درس قبلی
Sensible Defaults With TDD

Sensible Defaults With TDD

Sensible Defaults With TDD

قسمت 9
درس بعدی

درباره این درس

In this lesson, let's use TDD to provide a sensible default name for each achievement, based upon the class name.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: