درس قبلی
Viewing Achievements: Part 2

Viewing Achievements: Part 2

Viewing Achievements: Part 2

قسمت 13
درس بعدی

درباره این درس

In this lesson, we'll construct a view that displays which achievements the current user has and has not been awarded.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: