درس قبلی
Introduction and Styling

Introduction and Styling

Introduction and Styling

قسمت 4
درس بعدی

درباره این درس

Let's begin by styling our app with Tailwind CSS and extracting it to a Blade component.دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: