درس قبلی
The GitHub Repository

The GitHub Repository

The GitHub Repository

قسمت 1
درس بعدی

درباره این درس

To begin this series, let's push our project to GitHub, so that anyone can install it - and even contribute to make it better.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: