درس قبلی
The Null-Object Pattern

The Null-Object Pattern

The Null-Object Pattern

قسمت 13
درس بعدی

درباره این درس

In this lesson, join Duilio Palacios as he discusses the null object pattern, including why and when you might reach for them.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: