درس قبلی
Tailwind's Typography Plugin

Tailwind's Typography Plugin

Tailwind's Typography Plugin

قسمت 4
درس بعدی

درباره این درس

Let's now convert Markdown files to HTML using a Nuxt plugin. We'll then style the HTML using the Tailwind Typography plugin while customizing some of the available options.دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: