درس قبلی
Make Sublime Pretty

Make Sublime Pretty

Make Sublime Pretty

قسمت 1
درس بعدی

درباره این درس

While the default install of Sublime isn't unattractive, I think we can do way better.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: