درس قبلی
Development Desktop Software

Development Desktop Software

Development Desktop Software

قسمت 2
درس بعدی

درباره این درس

Next up, we'll install all the desktop software needed for development, including code editors, terminals and database clients.دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: