Subscription Required

برای مشاهده این درس نیاز به خرید اشتراک دارید.

با خرید اشتراک به قابلیت نمایش آنلاین و دانلود بیش از 1500 جلسه آموزشی منتشر شده در وبسایت Laracasts دسترسی خواهید داشت.

درس قبلی
Test and Implement the New Feature

Test and Implement the New Feature

Test and Implement the New Feature

قسمت 5
درس بعدی

درباره این درس

Now that we fully understand what's required, let's switch over to the laracasts/cypress package, itself, and begin implementing the new feature.دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: