درس قبلی
Return Type Declarations

Return Type Declarations

Return Type Declarations

قسمت 3
درس بعدی

درباره این درس

If you wish, you may now declare return types for your interfaces and methods.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: