Subscription Required

برای مشاهده این درس نیاز به خرید اشتراک دارید.

با خرید اشتراک به قابلیت نمایش آنلاین و دانلود بیش از 1500 جلسه آموزشی منتشر شده در وبسایت Laracasts دسترسی خواهید داشت.

درس قبلی
Use Alpine to Intercept a Form's Submission

Use Alpine to Intercept a Form's Submission

Use Alpine to Intercept a Form's Submission

قسمت 4
درس بعدی

درباره این درس

In this episode, we'll use Alpine to intercept the submission of a form, and then display a confirmation modal to the user.دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: