Subscription Required

برای مشاهده این درس نیاز به خرید اشتراک دارید.

با خرید اشتراک به قابلیت نمایش آنلاین و دانلود بیش از 1500 جلسه آموزشی منتشر شده در وبسایت Laracasts دسترسی خواهید داشت.

درس قبلی
Contribute a Link: Part 2

Contribute a Link: Part 2

Contribute a Link: Part 2

قسمت 4
درس بعدی

درباره این درس

We're not quite done with the contribution form just yet. Let's write some validation code, and display the errors in the form.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: