ویو جی اس

تکنیک های جاوا اسکریپتی برای برنامه های سمت سرور

JavaScript Techniques For Server-Side Applications

بسیاری از برنامه های لاراول پیچیدگی یک فریمورک فرانت اند کامل مانند Vue یا React را تضمین نمی کنند. در این دوره، روش های ساده ای را برای اضافه کردن قابلیت های پویا به برنامه های شما نشان خواهیم داد. با ترکیب استراتژی های مختلف ، می توانید علائه بر حفظ برنامه لاراولی خود، رابط های کاربری مناسبی بسازید که احساس سرعت، تازگی و پویایی را منتقل می کند.

سطح متوسط 3 جلسه آموزشی 00:36:00 ساعت
01
قسمت 1

قسمت های گرفته شده از سرور

I'd like to demonstrate a powerful little pattern called “Server-Fetched Partials” that offers some tangible benefits over alternatives like VueJS for simple page interactions.

02
قسمت 2

بارگزاری با تاخیر و کش کردن اطلاعات گرفته شده از سرور

Now that we’ve reviewed the basics of server-fetched partials, let's look at another common use-case and demonstrate how we can make the experience even smoother by caching the partials. We’ll also pull in a library called Include Fragment Element to...

03
قسمت 3

افزایش سرعت برنامه با Turbolinks

In this video, we'll apply the “server fetched partials” concept to entire page loads using Turbolinks. By adding one line of code, we'll make a server-side Laravel app feel like an SPA. View the source code for this episode on GitHub.