ویو جی اس

مسیر یادگیری با لاراکست

لاراکست برای یادگیری هرکدام از مهارت های پایه وب یک راهنمای مسیر به شما پیشنهاد می دهد. هر بخش شامل نکات و مهارت های جدیدی هستند که بر پایه آموخته های قبلی شما بنا شده اند. اگر فکر می کنید در هر کدام از بخش ها قبلا یادگیری خوبی داشته اید، می توانید به بخش بعدی بروید.

بخش 1 یادگیری Vue

ویو جی اس
متوسط

آموزش قدم به قدم Vue 2

Vue is easily one of the most exciting additions to the front-end world in many years. With its intuitive API, and the fact that it can be applied to...

نمایش

بخش 2 Vue و لاراول

ویو جی اس
متوسط

لاراول، ویو جی اس و اپلیکیشن های تک صفحه ای

In this series, come along as I build an "assets" website for Laracasts. Using Laravel as a backend, step-by-step, we'll pull in Vue and Vue Router to...

نمایش
ویو جی اس
متوسط

یادگیری Laravel Mix

Webpack is the most powerful and flexible asset compilation tool available today. With that power, however, comes a certain level of complexity. That'...

نمایش

بخش 3 تست Vue

تست
حرفه ای

تست Vue

How in the world are we supposed to unit test Vue components? Is it even possible? Why, yes. Yes it is! I'll show you the full process, step by step....

نمایش

بخش 4 روند کاری Vue

ویو جی اس
متوسط

آموزش کامپوننت های Vue

As you continue building new projects, you'll find yourself reaching for the same crop of components over and over again. Most websites require modals...

نمایش