Subscription Required

برای مشاهده این درس نیاز به خرید اشتراک دارید.

با خرید اشتراک به قابلیت نمایش آنلاین و دانلود بیش از 1500 جلسه آموزشی منتشر شده در وبسایت Laracasts دسترسی خواهید داشت.

درس قبلی
File Uploads Testing

File Uploads Testing

File Uploads Testing

قسمت 12
درس بعدی

درباره این درس

Now, let's learn how to test the file upload component that we wrote in the previous episode.دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: