Subscription Required

برای مشاهده این درس نیاز به خرید اشتراک دارید.

با خرید اشتراک به قابلیت نمایش آنلاین و دانلود بیش از 1500 جلسه آموزشی منتشر شده در وبسایت Laracasts دسترسی خواهید داشت.

درس قبلی
Profile and Password Updates

Profile and Password Updates

Profile and Password Updates

قسمت 12
درس بعدی

درباره این درس

In this episode, we leverage Fortify to allow users to update their profile details and password.دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: