درس قبلی
محدو کردن دسترسی برای کاربران احراز صلاحیت شده

محدو کردن دسترسی برای کاربران احراز صلاحیت شده

Limit Access to Authorized Users

قسمت 50
درس بعدی

درباره این درس

For any typical web application, some actions should be limited to authorized users. Perhaps only the creator of a conversation may select which reply best answered their question. If this is the case, we'll need to write the necessary authorization logic. I'll show you how in this lesson!
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: