درس قبلی
ارسال ایمیل با استفاده از کلاس Mailable

ارسال ایمیل با استفاده از کلاس Mailable

Send HTML Emails Using Mailable Classes

قسمت 44
درس بعدی

درباره این درس

So far, we've only managed to send a basic plain-text email. Let's upgrade to a full HTML-driven email by leveraging Laravel's mailable classes.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: