درس قبلی
Two Important Keybindings

Two Important Keybindings

Two Important Keybindings

قسمت 4
درس بعدی

درباره این درس

In this episode, we'll review the two most important commands in PHPStorm, while preparing better keybindings for them.

Two Important Keybindings

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: