درس قبلی
PHPStorm's Laravel Facades Issue

PHPStorm's Laravel Facades Issue

PHPStorm's Laravel Facades Issue

قسمت 15
درس بعدی

درباره این درس

Did you install PHPStorm, and notice that it applies a "warning" squiggly to all facades? Did you also notice that there's no autocompletion support? Hmm...that stinks; but, luckily, there's an easy fix!

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: