درباره این درس

You'll likely need to pass data into your various components. We do so with "props." I'll show you.دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: