لاراول نسخه 7.16.0 منتشر شد

دسته بندی: اخبار لاراول
27 خرداد 99 ساعت 23:47 0 0

لاراول نسخه 7.16.0 در تاریخ 16/06/2020 منتشر شد. تغییرات اعمال شده در نسخه جدید به صورت زیر می باشد:

 

افزوده شده

  • Added makeVisibleIf and makeHiddenIf methods to Illuminate\Database\Eloquent\Concerns\HidesAttributes (#3317642383e4)
  • Added option to specify a custom guard for the make:policy command (#3321013e3b65)
  • Added theme property to Illuminate\Mail\Mailable class (#33218)

رفع مشکل

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: